הכנת תקציב

הכנת תקציב גיבוש תוכנית התקציב עובר את כל שדירת הניהול בארגון, וזאת בכדי לקבל הערכות מדוייקות ככל האפשר לתמהיל ההכנסות ולכל סעיפי ההוצאות והתשומות.

תקציב מזומנים

תקציב מזומנים תקציב המזומנים מתבסס על תקציב הפעילות של העסק, תוך מתן הדגש לתנועות הכספיות ועיתויין. תקציב המזומנים חשוב בכדי לסייע בתרגום התקציב לצרכים התזרימיים של העסק, תוך בנייה דה פאקטו של בסיס לתזרים מזומנים שנתי. בניית תקציב המזומנים מצריכה מיומנות מקצועית נוספת, כאשר יש לתת ביטוי לגורמים רבים ובהם: …

ניהול תקציב

ניהול תקציב ובקרה תקציבית לאחר שבניתם תקציב ריאלי, צריך לדעת לתרגם אותו לפעולות לביצוע. כאמור, התקציב הינו כלי ניהולי מרכזי בארגון. בניה נכונה ויסודית של התקציב מאפשרת למנהל הכספים ולמנהלים הבכירים להיערך ולקבל החלטות מבעוד מועד.

בניית תקציב

בניית תקציב בניית וניהול התקציב מצריכים עבודה יסודית של מנהל הכספים מול מנהלי המחלקות השונים בארגון והעומדים בראשו. כל תכנית עבודה חדשה מצריכה הבנת הנתונים העומדים בבסיסה, הן מבחינת תרגום יעדי המכירות או יעדי היצור למספרים ריאליים והן מבחינת התאמת ההוצאות לתוכניות העבודה החדשות – אם בשל גיוס עובדים נוספים, …

תקציב

תקציב

התקציב הינו אחד מכלי הניהול המרכזיים בעסק.

לאחר שבחנתם והבנתם מה היו תוצאות פעילות העסק עד כה, ואיך אתה אמורים לגמור את השנה, הגיע הזמן להפיק לקחים, להסיק מסקנות, ולבנות תקציב פעילות ריאלי לשנה הקרובה, תוך התבססות על יעדים עסקיים ריאליים.

היערכות מוקדמת מאפשרת לעסק לקבל החלטות עסקיות בזמן אמת, הן לגבי מבנה ההכנסות הצפוי והן לגבי מבנה ההוצאות הרצוי.

מהו התקציב?

  • התקציב הינו "תוכנית עבודה" לתקופה מוגדרת (לרוב שנה אך יכול להיות גם לתקופות ארוכות יותר).
  • התקציב הינו דוח רווח והפסד עתידי מתוכנן, המהווה בהמשך בסיס השוואה והתייחסות של התכנון מול הביצוע בפועל.
  • התקציב מתבסס על סעיפי ההוצאות וההכנסות בשנה החולפת תוך ביצוע התאמות בהתאם לשינויים המתוכננים בפעילות העסק בשנה הקרובה.
  • התקציב "מתכתב" למעשה עם כלל תוכניות העבודה בארגון, והוא בא לתרגם את "האני מאמין" של העסק למספרים ולתוצאות.

החזון של העסק והעומדים בראשו עשוי להוביל אותו בדרכים עקלקלות. לאנשי מפתח רבים בארגון יש תוכניות יפות כיצד להגדיל את ההכנסות של העסק.

התקציב הינו הכלי הניהולי המתרגם את תוכניות העבודה למספרים ולסכומים, ובא לבחון את התוצאות העסקיות הצפויות בשנה הקרובה.

בניית תקציב

ניהול תקציב