תוכנית עסקית לדוגמא

תוכנית עסקית לדוגמא התוכן הנכלל בתוכנית העסקית משתנה בהתאם לאופי העסק, הענף בו העסק עובד, ובהתאם למטרות הראשוניות שבגינן נכתבת התוכנית העסקית. עם זאת, ניתן לציין ראשי פרקים עיקריים, שרצוי שיכללו בתוכנית העסקית: