תוכנית עבודה שנתית

תוכנית עבודה שנתית ברבעון האחרון של השנה, עוסקים ארגונים רבים בהתוויית תוכנית עבודה שנתית. גם נושא הכספים, ינוהל בצורה טובה יותר כאשר העבודה נעשית עלפי תכנון ראשוני, חשיבה מראש, והבנה של נתוני המקרו והמיקרו המשפיעים על התוכנית.