תזרים מזומנים לבנק

תזרים מזומנים לבנק תזרים המזומנים ככלי עבודה עם (ומול) הבנק תזרים המזומנים הוא כלי ניהולי פנימי של העסק. הוא מורכב, כאמור, ממכלול הנתונים הכספיים הנגזרים מפעילותו  של העסק. תזרים שמנוהל מקצועית משקף את מצב העסק, את הלחצים שעומדים בפתחו ואת צרכי האשראי שלו. גם הבנקים מבינים את חשיבות התמונה המשתקפת …

ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים ניהול תזרים המזומנים צריך להיות יסודי ועקבי. בניית דוח התזרים צריכה להיות מדוייקת ומוקפדת, תוך שימוש מפורט במלוא הנתונים הכספיים והחשבונאיים הקיימים, וביצוע הערכות שמרניות לגבי פעולות צפויות להמשך (תחזית מכירות, צפי גביה, שכר, מע"מ וכו'). חשוב להדגיש, כי להבדיל מדוח רווח והפסד, התנועות הנרשמות בדוח תזרים …

דוח תזרים מזומנים

מהו דוח תזרים מזומנים דוח תזרים מזומנים הינו הכלי הניהולי העיקרי בניתוח הפעולות הכספיות בעסק. כיוצא מכך, הינו הכלי הניהולי העיקרי בהבנת הצרכים התזרימיים של העסק בהמשך, ובניתוח צרכי האשראי העתידיים של העסק. הדוח כולל, כאמור, את כלל הפעולות הכספיות שמתבצעות וצפויות להתבצע בעסק. בצד התקבולים יכלול הדוח את תחזית …

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים

כולם מקדשים את הרווח. כולם יודעים שעסק קיים בשביל להרוויח. אפילו בלימודי הניהול למיניהם חורטים שמטרת העסק היא למקסם את הרווח לבעלי המניות שלו.

זה נכון. לעסק שאינו מרוויח אין זכות קיום לזמן ארוך.

אבל אנשים נוטים לשכוח את החבר האלמוני של הרווח –  תזרים המזומנים.

  • העסק יכול להרוויח לאורך שנים, ובכל זאת להיות בלחץ תזרימי, ובמלחמה יומיומית מול הבנקים.
  • עסק יכול להרוויח לאורך שנים. הבעלים היו אמורים כבר לצבור הון כתוצאה מהרווחים, אבל בפועל הם ממשיכים למשוך משכורת בסיסית בלבד.
  • עסק מפסיד כבר מספר שנים ובכל זאת הכל רגוע והבעלים אף מצליחים להגדיל את המשיכות שלהם.

למה?

תזרים המזומנים הוא זה שעושה את ההבדל. לעתים קרובות הוא זה שמבדיל בין חושך לאור.

אז מה זה בעצם תזרים מזומנים?

בכלליות, תזרים המזומנים מוגדר ככלל תנועות המזומנים בעסק, וכולל את כל התקבולים שנכנסו לעסק ואת כל התשלומים והפרעונות שיצאו מהעסק.

אם דוח הרווח והפסד של החברה סוכם את כל ההכנסות מול כל ההוצאות שהיו בעסק בתקופה מסויימת, ותוצאתו היא הרווח או ההפסד של העסק לתקופה, הרי דוח תזרים מזומנים סוכם את כל התקבולים מול כל התשלומים שבוצעו בעסק בתקופה מסויימת, ותוצאתו היא עודף תזרימי או גרעון תזרימי לתקופה.

אם היה עודף תזרימי לתקופה, משמע שבסוף התקופה יש לעסק יותר כסף בחשבון ממה שהיה לו בתחילת התקופה.

גרעון תזרימי לתקופה, מצביע על כך שהעסק "שרף" מזומנים בתקופה, ויש לו בסוף התקופה פחות כסף ממה שהיה לו בתחילת התקופה.

מחלקים את הפעולות הכספיות בעסק ל-3 קבוצות עיקריות:

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת: מתבסס על הרווח או ההפסד של העסק מפעילות שוטפת, כשמבצעים עליו פעולות התאמה למונחי מזומן.

תזרים מזומנים מפעילות מימון: העמדת או פרעון אשראי, תשלום דיבידנד,  תמורה מהנפקת מניות ועוד.

תזרים מזומנים מפעילויות השקעה: רכישת ציוד, מכונות או רכבים, שיפוץ המושכר, השקעות בחברות ועסקים שונים, רכישת נכס ועוד.

הרווח והפסד של העסק הוא אמנם משמעותי, אבל כפי שניתן לראות הוא רק אחד מהרכיבים המרכיבים את תזרים המזומנים של העסק.

ניהול כספים בעסק משפחתי

ניהול כספים בעסק משפחתי עסק משפחתי לא תמיד עובד ככלל העסקים. פעמים רבות ההחלטות השוטפות אינן עסקיות לגמרי ונגועות בשיקולים משפחתיים.  ניהול כספים בעסק משפחתי, מצריך הבנה שהעסק מממן את המשפחה, ושהרווח הסופי אינו בהכרח המדד הקובע . עסק משפחתי שנקלע למבוי סתום יכול להעזר במנהל כספים או ביועץ חיצוני …

עסקים משפחתיים

עסקים משפחתיים

חברה משפחתית מוגדרת כחברה שכל בעלי מניותיה הם בני משפחה אחת.

בפועל, במרבית העסקים המשפחתיים, הקרבה המשפחתית לא נעצרת בבעלות, אלא זולגת לתוך בעלי התפקידים בעסק.

כמנהלי כספים יש לנו ניסיון רב עם עסקים משפחתיים. לכל עסק המאפיינים הייחודיים שלו, אבל למרביתם קווי דמיון משותפים:

קבלת החלטות – תלויה בסיטואציה. אם קיימת היררכיה ברורה בעסק, ואחד מבני המשפחה מחזיק במרבית המניות, אזי קבלת ההחלטות פשוטה יותר. גם אז, אופן קבלת ההחלטות המשפחתית עשויה לזלוג גם לעסק. כאשר העסק מוחזק ומנוהל ע"י אחים, קבלת ההחלטות דומה לסיטואציה בין שותפים, כאשר ריבוי דעות, עשוי להוביל פעמים רבות להמנעות מקבלת החלטות (בשל הרצון להמנע מחיכוכים), ולפיכך ליכולת מוגבלת בהנעת תהליכים בעסק.

בעלי התפקידים בארגון – כבעל עסק או מנהל חברה אתה שוכר עובדים ומאייש תפקידים בהתאם ליכולות ולכישורים המקצועיים הנדרשים. בעסקים משפחתיים, פעמים רבות "מתאימים" לבן משפחה תפקיד בהתאם ליכולותיו או לרצונו. לא תמיד בהתאם לצרכי הארגון. פעמים רבות הכישורים האישיים של בן המשפחה והרצון שלו לסייע לעסק המשפחתי מחפים על ידע מקצועי חסר, והתפקיד מאוייש בהצלחה. אבל לא תמיד זה עובד… לפעמים גם יוצרים תפקיד חדש בכדי ליצור מקום לבן משפחה נוסף.

עלויות השכר של בני המשפחה – לפעמים השכר גבוה למקובל בענף, לפעמים השכר לא פרופורציונלי לתפקיד (אלא מתייחס דווקא לשכר של בן משפחה אחר בעסק), אבל בלא מעט מקרים נתקלתי דווקא בסיטואציה בה עלות השכר של בן משפחה המשמש בתפקיד נמוכה (ולפעמים אף נמוכה משמעותית) מנושא תפקיד דומה בחברה אחרת. למה האפליה? כי בעסק משפחתי שקצת מקרטע, כולם נרתמים לעסק…

זליגת כספים מהעסק לבית ולהפך – בעסק משפחתי, ההפרדה בין הוצאות העסק לבין הוצאות המשפחה היא במקרים רבות מלאכותית. במקביל, קיימות תנועות רבות בכרטיסי הבעלים, הנובעות מהאינטראקציה המתקיימת בין העסק לחשבון הפרטי-  הוצאות משפחתיות ששולמו ע"י העסק, הלוואות פרטיות שנלקחו לטובת העסק, החזר הלוואות פרטיות מחשבון העסק, משיכת שכר ע"ח דיבידנד, אי משיכת שכר בשל אילוצים תזרימיים, הזרמת כספים לחברה וכן הלאה. תסבוכת לכל מנהלת חשבונות, מנהל כספים או רו"ח. חייבים להבין את התהליכים בשביל להבין איפה נמצא הכסף.

מצד שני- כולם נותנים את הנשמה בעסקהזדהות מלאה עם העסק– מבני משפחה ניתן לצפות שיהיו שם מתי שצריך ושיתנו את עצמם למען הצלחת העסק. יש גם לא מעט שכירים שההזדהות שלהם עם העסק הינה טוטאלית. בעסק משפחתי, הטוטאליות וההזדהות עם העסק הן חלק מנקודת המוצא. יש חריגים. אבל זו ברירת המחדל, ולנקודת מוצא זו יש תרומה מכרעת להצלחתם של העסקים המשפחתיים.

ניהול כספים בעסק משפחתי

השירותים הניתנים על ידי מנהל כספים במיקור חוץ

השירותים הניתנים על ידי מנהל כספים במיקור חוץ ייצוג מול הבנקים – ניהול שוטף של הקשר מול המערכת הבנקאית כולל הסדרת מבנה האשראי. תזרים מזומנים–  בניית וניהול תזרים מזומנים. גיוס אשראי – במידת הצורך, בהתאם לצרכי האשראי של החברה, כולל כתיבת בקשות להלוואות בעקבות המדינה. ניתוח שוטף של ביצועי החברה …

ניהול כספים במיקור חוץ – קהל יעד

ניהול כספים במיקור חוץ – קהל יעד או למי מתאימים שירותי ניהול הכספים שלנו? חברות הזקוקות לאשראי או מזומנים ומעוניינות בגורם מקצועי שינהל את הטיפול בהשגת המימון הנדרש. חברות ועסקים הזקוקים לגורם מקצועי שינהל באופן שוטף את הקשר עם הבנקים, יטפל בצרכי אשראי ותזרים המזומנים. חברות ועסקים המעוניינים לשפר את …

ניהול כספים במיקור חוץ

ניהול כספים במיקור חוץ

במציאות הכלכלית הקיימת ולנוכח השינויים אותם עברה המערכת הבנקאית בשנים האחרונות, מרבית העסקים צריכים ניהול כספים מקצועי בכדי שיסייע להם לעבור את המהמורות שבדרך.

במרבית העסקים קיימת הנהלת חשבונות פנימית או חיצונית אשר עוסקת ברישום הפעולות שבוצעו ומבוצעות בעסק. שירותי הנהלת החשבונות הכרחיים למעקב אחר פעילות העסק והבקרה השוטפת,
ומהווים את הבסיס לקבלת רבות מההחלטות הניהוליות בארגון.

אבל האם זה מספיק לצורך הניהול הכספי של העסק בהווה ובתכנון העתיד? ומי צריך בסופו של יום לטפל בבנקים ולדאוג לתזרים השוטף?

מרבית הבעלים או המנכ"לים בעסקים הקטנים והבינוניים הינם מומחים בתחומם, העומדים בלב העסק, אולם מוצאים את עצמם, בעל-כורחם, עוסקים בחלק ניכר מזמנם בנושאי כספים, תקציב, תמחיר ובנקים, וזאת על חשבון תשומת לב ללקוחות, לעובדים, לשיווק ומכירות ולפיתוח העסק.

במקרים רבים נתקלנו בבעלים שעושים עבודה יסודית וטובה גם בנושאי הכספים, אולם במרבית המקרים זה מנע מהם מלהקדיש את המשאבים הנדרשים בפיתוח המקצועי של העסק ובשימור הקשר מול לקוחות החברה.
ניהול כספים מקצועי בא לסייע לבעלים בניהול ההווה ובתכנון העתיד, תוך יצירת כלים ניהוליים, ליווי העסק והבעלים בקבלת החלטות עסקיות ואסטרטגיות, ותוך ביסוס הקשר עם הבנקים וגיוס אשראי במידת הצורך.

למה לבחור ניהול כספים במיקור חוץ?

•    חברות קטנות ובינוניות זקוקות לניהול פיננסי מקצועי אך לרוב אינן נזקקות למנהל כספים במשרה מלאה.
•    למרבה הפרדוקס, לגורם חיצוני קל יותר, לעתים, להבין את הפעילות האמיתית של העסק, מאחר והוא לא שבוי של התובנות הקיימות ושל המנטרה הקיימת בארגון. אנשים מתוך המערכת מחפשים לרוב הצדקה לנתונים, בעוד כשאנחנו באים "מבחוץ", אנו מחפשים את הסיבה. הצדקה מביאה לקבעון, חיפוש הסיבה מביא לשינוי!
•    לא סתם נדמה לך לפעמים שהבנקים לא מבינים אותך, וגם אתה לא מבין מה הם רוצים… בנקאות היא "שפה", תבחר במנהל כספים מנוסה, שמבין ודובר את ה"שפה" היטב, ושיידע לייצג אותך נכון מול הבנקים.
•    איש מקצוע מנוסה, שניהל וליווה עסקים רבים, יכול לסייע לבעלים/ מנכ"ל בקבלת החלטות ובתכנון צעדים עתידיים.
•    עלות שכרו של מנהל כספים מנוסה, הכוללת הפרשות סוציאליות, רכב והטבות שונות היא גבוהה מאוד ומגיעה לעשרות אלפי שקלים בחודש.
•    העלות הגבוהה של העסקת מנהל כספים מנוסה גורמת לעסקים רבים לוותר על המשרה, ולהשאיר את ההתעסקות בנושאים הכספיים בידי המנכ"ל. לחילופין, יש כאלה הבוחרים להעסיק חשב או מנהל כספים חסר ניסיון בעלות נמוכה יותר.

ניהול כספים במיקור חוץ מאפשר לעסק לקבל שירות ברמה גבוהה, על ידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב, ובעלות נמוכה משמעותית.

המעבר לשימוש בשירותיו של מומחה חיצוני לניהול כספים ולליווי פיננסי, הפך זה מכבר לתופעה ההולכת וצוברת תאוצה בקרב עסקים רבים ולכלי פיתוח של אותם עסקים.
במבחן "עלות-תועלת" ללא ספק תגלה שזו הצעה משתלמת לעסק שלך.