דוח תזרים מזומנים

מהו דוח תזרים מזומנים דוח תזרים מזומנים הינו הכלי הניהולי העיקרי בניתוח הפעולות הכספיות בעסק. כיוצא מכך, הינו הכלי הניהולי העיקרי בהבנת הצרכים התזרימיים של העסק בהמשך, ובניתוח צרכי האשראי העתידיים של העסק. הדוח כולל, כאמור, את כלל הפעולות הכספיות שמתבצעות וצפויות להתבצע בעסק. בצד התקבולים יכלול הדוח את תחזית …

תזרים מזומנים

תזרים מזומנים

כולם מקדשים את הרווח. כולם יודעים שעסק קיים בשביל להרוויח. אפילו בלימודי הניהול למיניהם חורטים שמטרת העסק היא למקסם את הרווח לבעלי המניות שלו.

זה נכון. לעסק שאינו מרוויח אין זכות קיום לזמן ארוך.

אבל אנשים נוטים לשכוח את החבר האלמוני של הרווח –  תזרים המזומנים.

 • העסק יכול להרוויח לאורך שנים, ובכל זאת להיות בלחץ תזרימי, ובמלחמה יומיומית מול הבנקים.
 • עסק יכול להרוויח לאורך שנים. הבעלים היו אמורים כבר לצבור הון כתוצאה מהרווחים, אבל בפועל הם ממשיכים למשוך משכורת בסיסית בלבד.
 • עסק מפסיד כבר מספר שנים ובכל זאת הכל רגוע והבעלים אף מצליחים להגדיל את המשיכות שלהם.

למה?

תזרים המזומנים הוא זה שעושה את ההבדל. לעתים קרובות הוא זה שמבדיל בין חושך לאור.

אז מה זה בעצם תזרים מזומנים?

בכלליות, תזרים המזומנים מוגדר ככלל תנועות המזומנים בעסק, וכולל את כל התקבולים שנכנסו לעסק ואת כל התשלומים והפרעונות שיצאו מהעסק.

אם דוח הרווח והפסד של החברה סוכם את כל ההכנסות מול כל ההוצאות שהיו בעסק בתקופה מסויימת, ותוצאתו היא הרווח או ההפסד של העסק לתקופה, הרי דוח תזרים מזומנים סוכם את כל התקבולים מול כל התשלומים שבוצעו בעסק בתקופה מסויימת, ותוצאתו היא עודף תזרימי או גרעון תזרימי לתקופה.

אם היה עודף תזרימי לתקופה, משמע שבסוף התקופה יש לעסק יותר כסף בחשבון ממה שהיה לו בתחילת התקופה.

גרעון תזרימי לתקופה, מצביע על כך שהעסק "שרף" מזומנים בתקופה, ויש לו בסוף התקופה פחות כסף ממה שהיה לו בתחילת התקופה.

מחלקים את הפעולות הכספיות בעסק ל-3 קבוצות עיקריות:

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת: מתבסס על הרווח או ההפסד של העסק מפעילות שוטפת, כשמבצעים עליו פעולות התאמה למונחי מזומן.

תזרים מזומנים מפעילות מימון: העמדת או פרעון אשראי, תשלום דיבידנד,  תמורה מהנפקת מניות ועוד.

תזרים מזומנים מפעילויות השקעה: רכישת ציוד, מכונות או רכבים, שיפוץ המושכר, השקעות בחברות ועסקים שונים, רכישת נכס ועוד.

הרווח והפסד של העסק הוא אמנם משמעותי, אבל כפי שניתן לראות הוא רק אחד מהרכיבים המרכיבים את תזרים המזומנים של העסק.

עסקים משפחתיים

עסקים משפחתיים

חברה משפחתית מוגדרת כחברה שכל בעלי מניותיה הם בני משפחה אחת.

בפועל, במרבית העסקים המשפחתיים, הקרבה המשפחתית לא נעצרת בבעלות, אלא זולגת לתוך בעלי התפקידים בעסק.

כמנהלי כספים יש לנו ניסיון רב עם עסקים משפחתיים. לכל עסק המאפיינים הייחודיים שלו, אבל למרביתם קווי דמיון משותפים:

קבלת החלטות – תלויה בסיטואציה. אם קיימת היררכיה ברורה בעסק, ואחד מבני המשפחה מחזיק במרבית המניות, אזי קבלת ההחלטות פשוטה יותר. גם אז, אופן קבלת ההחלטות המשפחתית עשויה לזלוג גם לעסק. כאשר העסק מוחזק ומנוהל ע"י אחים, קבלת ההחלטות דומה לסיטואציה בין שותפים, כאשר ריבוי דעות, עשוי להוביל פעמים רבות להמנעות מקבלת החלטות (בשל הרצון להמנע מחיכוכים), ולפיכך ליכולת מוגבלת בהנעת תהליכים בעסק.

בעלי התפקידים בארגון – כבעל עסק או מנהל חברה אתה שוכר עובדים ומאייש תפקידים בהתאם ליכולות ולכישורים המקצועיים הנדרשים. בעסקים משפחתיים, פעמים רבות "מתאימים" לבן משפחה תפקיד בהתאם ליכולותיו או לרצונו. לא תמיד בהתאם לצרכי הארגון. פעמים רבות הכישורים האישיים של בן המשפחה והרצון שלו לסייע לעסק המשפחתי מחפים על ידע מקצועי חסר, והתפקיד מאוייש בהצלחה. אבל לא תמיד זה עובד… לפעמים גם יוצרים תפקיד חדש בכדי ליצור מקום לבן משפחה נוסף.

עלויות השכר של בני המשפחה – לפעמים השכר גבוה למקובל בענף, לפעמים השכר לא פרופורציונלי לתפקיד (אלא מתייחס דווקא לשכר של בן משפחה אחר בעסק), אבל בלא מעט מקרים נתקלתי דווקא בסיטואציה בה עלות השכר של בן משפחה המשמש בתפקיד נמוכה (ולפעמים אף נמוכה משמעותית) מנושא תפקיד דומה בחברה אחרת. למה האפליה? כי בעסק משפחתי שקצת מקרטע, כולם נרתמים לעסק…

זליגת כספים מהעסק לבית ולהפך – בעסק משפחתי, ההפרדה בין הוצאות העסק לבין הוצאות המשפחה היא במקרים רבות מלאכותית. במקביל, קיימות תנועות רבות בכרטיסי הבעלים, הנובעות מהאינטראקציה המתקיימת בין העסק לחשבון הפרטי-  הוצאות משפחתיות ששולמו ע"י העסק, הלוואות פרטיות שנלקחו לטובת העסק, החזר הלוואות פרטיות מחשבון העסק, משיכת שכר ע"ח דיבידנד, אי משיכת שכר בשל אילוצים תזרימיים, הזרמת כספים לחברה וכן הלאה. תסבוכת לכל מנהלת חשבונות, מנהל כספים או רו"ח. חייבים להבין את התהליכים בשביל להבין איפה נמצא הכסף.

מצד שני- כולם נותנים את הנשמה בעסקהזדהות מלאה עם העסק– מבני משפחה ניתן לצפות שיהיו שם מתי שצריך ושיתנו את עצמם למען הצלחת העסק. יש גם לא מעט שכירים שההזדהות שלהם עם העסק הינה טוטאלית. בעסק משפחתי, הטוטאליות וההזדהות עם העסק הן חלק מנקודת המוצא. יש חריגים. אבל זו ברירת המחדל, ולנקודת מוצא זו יש תרומה מכרעת להצלחתם של העסקים המשפחתיים.

ניהול כספים בעסק משפחתי

השירותים הניתנים על ידי מנהל כספים במיקור חוץ

השירותים הניתנים על ידי מנהל כספים במיקור חוץ ייצוג מול הבנקים – ניהול שוטף של הקשר מול המערכת הבנקאית כולל הסדרת מבנה האשראי. תזרים מזומנים–  בניית וניהול תזרים מזומנים. גיוס אשראי – במידת הצורך, בהתאם לצרכי האשראי של החברה, כולל כתיבת בקשות להלוואות בעקבות המדינה. ניתוח שוטף של ביצועי החברה …

ניהול כספים במיקור חוץ – קהל יעד

ניהול כספים במיקור חוץ – קהל יעד או למי מתאימים שירותי ניהול הכספים שלנו? חברות הזקוקות לאשראי או מזומנים ומעוניינות בגורם מקצועי שינהל את הטיפול בהשגת המימון הנדרש. חברות ועסקים הזקוקים לגורם מקצועי שינהל באופן שוטף את הקשר עם הבנקים, יטפל בצרכי אשראי ותזרים המזומנים. חברות ועסקים המעוניינים לשפר את …

ניהול כספים במיקור חוץ

ניהול כספים במיקור חוץ

במציאות הכלכלית הקיימת ולנוכח השינויים אותם עברה המערכת הבנקאית בשנים האחרונות, מרבית העסקים צריכים ניהול כספים מקצועי בכדי שיסייע להם לעבור את המהמורות שבדרך.

במרבית העסקים קיימת הנהלת חשבונות פנימית או חיצונית אשר עוסקת ברישום הפעולות שבוצעו ומבוצעות בעסק. שירותי הנהלת החשבונות הכרחיים למעקב אחר פעילות העסק והבקרה השוטפת,
ומהווים את הבסיס לקבלת רבות מההחלטות הניהוליות בארגון.

אבל האם זה מספיק לצורך הניהול הכספי של העסק בהווה ובתכנון העתיד? ומי צריך בסופו של יום לטפל בבנקים ולדאוג לתזרים השוטף?

מרבית הבעלים או המנכ"לים בעסקים הקטנים והבינוניים הינם מומחים בתחומם, העומדים בלב העסק, אולם מוצאים את עצמם, בעל-כורחם, עוסקים בחלק ניכר מזמנם בנושאי כספים, תקציב, תמחיר ובנקים, וזאת על חשבון תשומת לב ללקוחות, לעובדים, לשיווק ומכירות ולפיתוח העסק.

במקרים רבים נתקלנו בבעלים שעושים עבודה יסודית וטובה גם בנושאי הכספים, אולם במרבית המקרים זה מנע מהם מלהקדיש את המשאבים הנדרשים בפיתוח המקצועי של העסק ובשימור הקשר מול לקוחות החברה.
ניהול כספים מקצועי בא לסייע לבעלים בניהול ההווה ובתכנון העתיד, תוך יצירת כלים ניהוליים, ליווי העסק והבעלים בקבלת החלטות עסקיות ואסטרטגיות, ותוך ביסוס הקשר עם הבנקים וגיוס אשראי במידת הצורך.

למה לבחור ניהול כספים במיקור חוץ?

•    חברות קטנות ובינוניות זקוקות לניהול פיננסי מקצועי אך לרוב אינן נזקקות למנהל כספים במשרה מלאה.
•    למרבה הפרדוקס, לגורם חיצוני קל יותר, לעתים, להבין את הפעילות האמיתית של העסק, מאחר והוא לא שבוי של התובנות הקיימות ושל המנטרה הקיימת בארגון. אנשים מתוך המערכת מחפשים לרוב הצדקה לנתונים, בעוד כשאנחנו באים "מבחוץ", אנו מחפשים את הסיבה. הצדקה מביאה לקבעון, חיפוש הסיבה מביא לשינוי!
•    לא סתם נדמה לך לפעמים שהבנקים לא מבינים אותך, וגם אתה לא מבין מה הם רוצים… בנקאות היא "שפה", תבחר במנהל כספים מנוסה, שמבין ודובר את ה"שפה" היטב, ושיידע לייצג אותך נכון מול הבנקים.
•    איש מקצוע מנוסה, שניהל וליווה עסקים רבים, יכול לסייע לבעלים/ מנכ"ל בקבלת החלטות ובתכנון צעדים עתידיים.
•    עלות שכרו של מנהל כספים מנוסה, הכוללת הפרשות סוציאליות, רכב והטבות שונות היא גבוהה מאוד ומגיעה לעשרות אלפי שקלים בחודש.
•    העלות הגבוהה של העסקת מנהל כספים מנוסה גורמת לעסקים רבים לוותר על המשרה, ולהשאיר את ההתעסקות בנושאים הכספיים בידי המנכ"ל. לחילופין, יש כאלה הבוחרים להעסיק חשב או מנהל כספים חסר ניסיון בעלות נמוכה יותר.

ניהול כספים במיקור חוץ מאפשר לעסק לקבל שירות ברמה גבוהה, על ידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב, ובעלות נמוכה משמעותית.

המעבר לשימוש בשירותיו של מומחה חיצוני לניהול כספים ולליווי פיננסי, הפך זה מכבר לתופעה ההולכת וצוברת תאוצה בקרב עסקים רבים ולכלי פיתוח של אותם עסקים.
במבחן "עלות-תועלת" ללא ספק תגלה שזו הצעה משתלמת לעסק שלך.

תוכנית התייעלות

מה בין תוכנית הבראה ותוכנית התייעלות כמנהל כספים ומלווה פיננסי של עסקים למעלה מ-15 שנה, ביצוע תוכניות הבראה מהווה את אחד מנושאי העבודה המועדפים עלי וללא ספק אחד מהתחומים המספקים ביותר בעבודתי. האתגר הוא גדול. עסקים רבים שאיבדו קצת את הדרך פונים אלי בבקשה לסייע להם בבניית תוכנית התייעלות לעסק. …

הלוואות בערבות מדינה – בדיקת זכאות

הלוואות בערבות מדינה – בדיקת זכאות העסק שלך זקוק לגיוס אשראי? אנחנו ממליצים לך לרכז את הנתונים הבאים, ולפנות אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני, ללא התחייבות: שם העסק ענף עיסוק מחזור שנתי ריכוז ההלוואות הקיימות, תאריך פרעונן, היכן נלקחו יש לנו הצלחה של למעלה מ-90% בקבלת הלוואות!

הלוואות בערבות מדינה

הלוואות בערבות מדינה

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה, באה לסייע לעסקים פעילים, שמתקשים בגיוס אשראי בנקאי באופן רגיל, וזאת בשל מחסור בבטחונות או ניצול מלוא מסגרות האשראי שניתנו להם בבנקים.

המדינה מיסדה תוכנית סיוע בגיוס אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, באמצעות הלוואות בערבות מדינה.

למי מתאימה הקרן לעסקים קטנים ובינוניים:

 1. לעסקים בצמיחה אשר סובלים מחוסר תזרימי או שזקוקים לאשראי נוסף לצרכי התפעול השוטף וההון חוזר (מסלול הון חוזר).
 2. להרחבת עסקים קיימים (מסלול השקעות).
 3. לפרעון הלוואות או אשראי קיים – עד 50% מגובה ההלוואה שהועמדה.

תנאי זכאות להלוואה

 1. עסקים קטנים – מחזור שנתי של עד 25 מש"ח בשנה הקודמת למועד הבקשה.
 2.  עסקים בינוניים – מחזור שנתי – 25 עד 100 מש"ח, בשנה הקודמת למועד הבקשה.

סכום ההלוואה

עסקים בעלי מחזור שנתי של עד 6.25 מש"ח – עד 500,000 ש"ח.

עסקים בעלי מחזור שנתי של 6.25 – 100 מש"ח – עד 8% ממחזור ההכנסות השנתי.

דרישות מוקדמות

 • חשבון העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל ואינו מעוקל.
 • אין חובות שטרם הוסדרו מול מוסדות המס.
 • במסלול השקעות – השקעת הון עצמי בהיקף של 20% לפחות מתוכנית ההשקעה המוצגת.

תנאי ההלוואה העיקריים

 • אי משיכת הון ע"י הבעלים בשנתיים וחצי הראשונות. לאחר מכן אפשרות למשיכה חלקית תחת התניות ואישור ספציפי.
 • משיכת משכורת בעלים – עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק.
 • ההון העצמי המוחשי לא יפחת מ- 20% מסך המאזן.

תקופת ההלוואה

תקופת ההלוואה עד 5 שנים, כאשר קיימת אפשרות לתקופת גרייס של 6 חודשים (הנכללת ב- 5 השנים).

ביטחונות נדרשים

 • ערבויות אישיות
 • ביטחונות פרטיים של עד 25% מגובה ההלוואה
 • התאמת בטחונות – קיימת אפשרות לבצע שחרור בטחונות חלקי בהתאם לקצב התקדמות פרעון ההלוואה, החל משנה ממועד תחילת פרעון ההלוואה, תחת עמידה בהתניות סבירות.

ריבית: ריבית מקובלת להלוואות מסוג זה, בהתאם להחלטת הבנק ולשיקול דעתו, ובאישור הועדה.

תהליך קבלת ההלוואה

 • תשלום הבדיקה הכלכלית בסך 250 ש"ח.
 • פניית מבקשי ההלוואה לגוף המתאם ("בי.די.איי קופאס" או "תבור כלכלה ופיננסים בע"מ"), הבודק את העסקים המבקשים ללוות מהקרן.
 • פניית מבקשי ההלוואה באמצעות אחד מארבעת הבנקים הפעילים בקרן: בנק הפועלים, בנק מזרחי-טפחות, בנק אוצר החייל ובנק מרכנתיל דיסקונט, שבודקים אף הם את העסק הפונה.
 • מילוי שאלון כלכלי נרחב, הכולל רקע על החברה, פירוט בדבר מוצריה, לקוחותיה וספקיה, נתונים פיננסיים- חשבונאיים של 3 השנים האחרונות, תקציב פעילות ל- 3 השנים הבאות ותזרים מזומנים צפוי ל- 3 השנים הבאות.
 • תיאום פגישה בבית העסק, בה יתרשם הגוף המתאם מהעסק המבקש ומהבעלים ויבקש הבהרות נוספות לגבי נתוניו הפיננסיים של העסק.
 • הבנק מבצע אף הוא בדיקה כלכלית של העסק הפונה והתוכנית העסקית שהציג.
 • הבקשה עוברת לדיון בועדת האשראי. יש לציין כי אישור ההלוואה, במידה וניתן, יכול להיות בסכום המבוקש, או פחות ממנו, בהתאם לאישור חברי ועדת האשראי.
 • ערעור / מעבר בין בנקים – ערעור במקרה של דחיית הבקשה או בקשה למעבר בין בנקים, הינו אפשרי, תחת ההתניות הספציפיות של הקרן.

השאלון בנוי כך שכל יזם או בעלים יכול למלא אותו באופן עצמאי, ברמה סבירה. עם זאת, ליווי מקצועי בהכנת הבקשה ובמילוי השאלון וכן ליווי מקצועי בזמן הפגישה עם הגוף המתאם עשויים לסייע לעסק לקבל המלצה לאישור ההלוואה.

לסיוע במילוי השאלון הפיננסי לצורך קבלת הלוואות בערבות מדינה, בכתיבת תוכנית עסקית נלווית, ובליווי העסק בפגישות מול הבנק והגוף המתאם, ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון 054-4886645.

בהצלחה!

היערכות לקראת סוף שנה

היערכות לקראת סוף שנה סוף שנת המס מתקרבת. מרבית בעלי העסקים מיודעים עם שיקולי המיסוי הקיימים בשלב ההיערכות לקראת סוף השנה. במאמר הנוכחי אנחנו לא מתכונים להתמקד בשיקולי המיסוי – רואה החשבון של החברה יודע לתת רשימה מפורטת הכוללת את כל האספקטים החשבונאיים שיש לבחון לקראת סוף השנה. אנו רוצים …