תוכנית עסקית לדוגמא

תוכנית עסקית לדוגמא התוכן הנכלל בתוכנית העסקית משתנה בהתאם לאופי העסק, הענף בו העסק עובד, ובהתאם למטרות הראשוניות שבגינן נכתבת התוכנית העסקית. עם זאת, ניתן לציין ראשי פרקים עיקריים, שרצוי שיכללו בתוכנית העסקית:

כתיבת תוכנית עסקית

כתיבת תוכנית עסקית טרום כתיבת התכנית העסקית, צריך להבין מהן המטרות הראשוניות בגינן נדרשת התכנית. האם למטרות פנימיות , לצורך בקשת אשראי לבנקים, למיזם חדש /השקעה ספציפית או לצורך גיוס משקיע. בניית תוכנית עסקית טובה מצריכה קודם כל למידה של העסק: