תזרים מזומנים לבנק

תזרים מזומנים לבנק תזרים המזומנים ככלי עבודה עם (ומול) הבנק תזרים המזומנים הוא כלי ניהולי פנימי של העסק. הוא מורכב, כאמור, ממכלול הנתונים הכספיים הנגזרים מפעילותו  של העסק. תזרים שמנוהל מקצועית משקף את מצב העסק, את הלחצים שעומדים בפתחו ואת צרכי האשראי שלו. גם הבנקים מבינים את חשיבות התמונה המשתקפת …

היערכות לקראת סוף שנה

היערכות לקראת סוף שנה סוף שנת המס מתקרבת. מרבית בעלי העסקים מיודעים עם שיקולי המיסוי הקיימים בשלב ההיערכות לקראת סוף השנה. במאמר הנוכחי אנחנו לא מתכונים להתמקד בשיקולי המיסוי – רואה החשבון של החברה יודע לתת רשימה מפורטת הכוללת את כל האספקטים החשבונאיים שיש לבחון לקראת סוף השנה. אנו רוצים …