הלוואות בערבות מדינה – בדיקת זכאות

הלוואות בערבות מדינה – בדיקת זכאות העסק שלך זקוק לגיוס אשראי? אנחנו ממליצים לך לרכז את הנתונים הבאים, ולפנות אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני, ללא התחייבות: שם העסק ענף עיסוק מחזור שנתי ריכוז ההלוואות הקיימות, תאריך פרעונן, היכן נלקחו יש לנו הצלחה של למעלה מ-90% בקבלת הלוואות!

הלוואות בערבות מדינה

הלוואות בערבות מדינה

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה, באה לסייע לעסקים פעילים, שמתקשים בגיוס אשראי בנקאי באופן רגיל, וזאת בשל מחסור בבטחונות או ניצול מלוא מסגרות האשראי שניתנו להם בבנקים.

המדינה מיסדה תוכנית סיוע בגיוס אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, באמצעות הלוואות בערבות מדינה.

למי מתאימה הקרן לעסקים קטנים ובינוניים:

 1. לעסקים בצמיחה אשר סובלים מחוסר תזרימי או שזקוקים לאשראי נוסף לצרכי התפעול השוטף וההון חוזר (מסלול הון חוזר).
 2. להרחבת עסקים קיימים (מסלול השקעות).
 3. לפרעון הלוואות או אשראי קיים – עד 50% מגובה ההלוואה שהועמדה.

תנאי זכאות להלוואה

 1. עסקים קטנים – מחזור שנתי של עד 25 מש"ח בשנה הקודמת למועד הבקשה.
 2.  עסקים בינוניים – מחזור שנתי – 25 עד 100 מש"ח, בשנה הקודמת למועד הבקשה.

סכום ההלוואה

עסקים בעלי מחזור שנתי של עד 6.25 מש"ח – עד 500,000 ש"ח.

עסקים בעלי מחזור שנתי של 6.25 – 100 מש"ח – עד 8% ממחזור ההכנסות השנתי.

דרישות מוקדמות

 • חשבון העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל ואינו מעוקל.
 • אין חובות שטרם הוסדרו מול מוסדות המס.
 • במסלול השקעות – השקעת הון עצמי בהיקף של 20% לפחות מתוכנית ההשקעה המוצגת.

תנאי ההלוואה העיקריים

 • אי משיכת הון ע"י הבעלים בשנתיים וחצי הראשונות. לאחר מכן אפשרות למשיכה חלקית תחת התניות ואישור ספציפי.
 • משיכת משכורת בעלים – עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק.
 • ההון העצמי המוחשי לא יפחת מ- 20% מסך המאזן.

תקופת ההלוואה

תקופת ההלוואה עד 5 שנים, כאשר קיימת אפשרות לתקופת גרייס של 6 חודשים (הנכללת ב- 5 השנים).

ביטחונות נדרשים

 • ערבויות אישיות
 • ביטחונות פרטיים של עד 25% מגובה ההלוואה
 • התאמת בטחונות – קיימת אפשרות לבצע שחרור בטחונות חלקי בהתאם לקצב התקדמות פרעון ההלוואה, החל משנה ממועד תחילת פרעון ההלוואה, תחת עמידה בהתניות סבירות.

ריבית: ריבית מקובלת להלוואות מסוג זה, בהתאם להחלטת הבנק ולשיקול דעתו, ובאישור הועדה.

תהליך קבלת ההלוואה

 • תשלום הבדיקה הכלכלית בסך 250 ש"ח.
 • פניית מבקשי ההלוואה לגוף המתאם ("בי.די.איי קופאס" או "תבור כלכלה ופיננסים בע"מ"), הבודק את העסקים המבקשים ללוות מהקרן.
 • פניית מבקשי ההלוואה באמצעות אחד מארבעת הבנקים הפעילים בקרן: בנק הפועלים, בנק מזרחי-טפחות, בנק אוצר החייל ובנק מרכנתיל דיסקונט, שבודקים אף הם את העסק הפונה.
 • מילוי שאלון כלכלי נרחב, הכולל רקע על החברה, פירוט בדבר מוצריה, לקוחותיה וספקיה, נתונים פיננסיים- חשבונאיים של 3 השנים האחרונות, תקציב פעילות ל- 3 השנים הבאות ותזרים מזומנים צפוי ל- 3 השנים הבאות.
 • תיאום פגישה בבית העסק, בה יתרשם הגוף המתאם מהעסק המבקש ומהבעלים ויבקש הבהרות נוספות לגבי נתוניו הפיננסיים של העסק.
 • הבנק מבצע אף הוא בדיקה כלכלית של העסק הפונה והתוכנית העסקית שהציג.
 • הבקשה עוברת לדיון בועדת האשראי. יש לציין כי אישור ההלוואה, במידה וניתן, יכול להיות בסכום המבוקש, או פחות ממנו, בהתאם לאישור חברי ועדת האשראי.
 • ערעור / מעבר בין בנקים – ערעור במקרה של דחיית הבקשה או בקשה למעבר בין בנקים, הינו אפשרי, תחת ההתניות הספציפיות של הקרן.

השאלון בנוי כך שכל יזם או בעלים יכול למלא אותו באופן עצמאי, ברמה סבירה. עם זאת, ליווי מקצועי בהכנת הבקשה ובמילוי השאלון וכן ליווי מקצועי בזמן הפגישה עם הגוף המתאם עשויים לסייע לעסק לקבל המלצה לאישור ההלוואה.

לסיוע במילוי השאלון הפיננסי לצורך קבלת הלוואות בערבות מדינה, בכתיבת תוכנית עסקית נלווית, ובליווי העסק בפגישות מול הבנק והגוף המתאם, ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון 054-4886645.

בהצלחה!