היערכות לקראת סוף שנה

היערכות לקראת סוף שנה סוף שנת המס מתקרבת. מרבית בעלי העסקים מיודעים עם שיקולי המיסוי הקיימים בשלב ההיערכות לקראת סוף השנה. במאמר הנוכחי אנחנו לא מתכונים להתמקד בשיקולי המיסוי – רואה החשבון של החברה יודע לתת רשימה מפורטת הכוללת את כל האספקטים החשבונאיים שיש לבחון לקראת סוף השנה. אנו רוצים …