הקרן לעסקים קטנים ובינוניים – מסלול עסק בהקמה

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים – מסלול עסק בהקמה ההלוואה במסלול זה מיועדת רק לעסקים בהקמה. עסק בהקמה מוגדר כעסק המקיים את אחד התנאים הבאים: