ניהול תקציב

ניהול תקציב

ובקרה תקציבית

לאחר שבניתם תקציב ריאלי, צריך לדעת לתרגם אותו לפעולות לביצוע.

כאמור, התקציב הינו כלי ניהולי מרכזי בארגון. בניה נכונה ויסודית של התקציב מאפשרת למנהל הכספים ולמנהלים הבכירים להיערך ולקבל החלטות מבעוד מועד.

תקציב הפעילות יכול לאתר מראש את הכשלים הקיימים בארגון ולהביא לביצוע התאמות (במבנה ההוצאות או ביעדי המכירות והיצור) פרוספקטיביות.

תקציב מפורט מסייע למנהלי החברה להבין את הצרכים התזרימיים של העסק במהלך השנה.

אחרי שבניתם תקציב, הגיע הזמן לבדוק איך אנחנו עומדים בתכנון המוקדם.

בקרה תקציבית, בה בודקים את תוצאות הפעילות בעסק בפועל אל מול התכנון התקציבי, מאפשרת איתור סטיות מהותיות והפקת לקחים מהירה.

כל סטייה וחריגה של הביצוע מול התכנון מחייבים התייחסות והסבר.

ניהול שוטף של התקציב תוך שימוש בבקרה תקציבית יכול להביא לאיתור מהיר של בעיות וכשלים ותיקונם בזמן אמת, תוך צמצום הנזקים שנגרמו.

עם זאת, חשוב לזכור שהתקציב אינו קדוש והינו בר שינוי. העולם העסקי הינו גמיש ודינמי , ותכנונים מוקדמים רבים עשויים לעבור שינויים במהלך השנה. חשוב לדעת לעדכן את התקציב בהתאם, במידת הצורך, גם במהלך השנה, בכדי שהוא יוכל להמשיך ולשמש ככלי ניהולי וככלי בקרה מרכזי, בניהול העסק בכלל ובניהול כספים בפרט.