בניית תקציב

בניית תקציב

בניית וניהול התקציב מצריכים עבודה יסודית של מנהל הכספים מול מנהלי המחלקות השונים בארגון והעומדים בראשו.

כל תכנית עבודה חדשה מצריכה הבנת הנתונים העומדים בבסיסה, הן מבחינת תרגום יעדי המכירות או יעדי היצור למספרים ריאליים והן מבחינת התאמת ההוצאות לתוכניות העבודה החדשות – אם בשל גיוס עובדים נוספים, הגדלת מערך ההפצה, רכישת קו-יצור נוסף, או אפילו קמפיין שיווקי תומך. כל מהלך מצריך משאבים תקציביים מתאימים.

במקרים אחרים, בהם העסק לא נמצא על פסים של רווחיות או אינו מרוויח מספיק, משמש התקציב ככלי ניהולי לביצוע תוכנית התייעלות, הכוללת קיצוץ בסעיפי הוצאות נבחרים. כאן יש לבחון בעיניים מקצועיות האם תיתכן במקביל פגיעה בהיקף הפעילות של העסק.

בעסקים בהם קיימת עונתיות, חשוב שהתקציב יהיה חודשי (או רבעוני), בכדי לתכנן את הפעילות העסקית והשלכותיה בהתאמה למתרחש בפועל.

התקציב צריך שיהיה ריאלי בהערכות עליהן הוא מתבסס. קביעת יעדי מכירות ויעדי יצור אגרסיביים חשובים לניהול השוטף של העסק, אבל בעודכם בונים את התקציב השנתי חשוב להתבסס על הערכות ריאליות.

ניתן ואף רצוי לבנות ורסיות של התקציב השנתי, הנגזרות מניתוחי רגישות שונים, כדוגמת עמידה ביעדי מכירות גבוהים יותר, עליה/ירידה במחיר חומרי הגלם, שינוי במחיר שער החליפין וכדומה.

בנוסף לבניית התקציב, רצוי לבנות גם תקציב מזומנים המתבסס על התקציב שנבנה, אך בפרספקטיבה של תנועת הכסף ועיתוייה (ראה תקציב מזומנים).