תקציב

תקציב

התקציב הינו אחד מכלי הניהול המרכזיים בעסק.

לאחר שבחנתם והבנתם מה היו תוצאות פעילות העסק עד כה, ואיך אתה אמורים לגמור את השנה, הגיע הזמן להפיק לקחים, להסיק מסקנות, ולבנות תקציב פעילות ריאלי לשנה הקרובה, תוך התבססות על יעדים עסקיים ריאליים.

היערכות מוקדמת מאפשרת לעסק לקבל החלטות עסקיות בזמן אמת, הן לגבי מבנה ההכנסות הצפוי והן לגבי מבנה ההוצאות הרצוי.

מהו התקציב?

  • התקציב הינו "תוכנית עבודה" לתקופה מוגדרת (לרוב שנה אך יכול להיות גם לתקופות ארוכות יותר).
  • התקציב הינו דוח רווח והפסד עתידי מתוכנן, המהווה בהמשך בסיס השוואה והתייחסות של התכנון מול הביצוע בפועל.
  • התקציב מתבסס על סעיפי ההוצאות וההכנסות בשנה החולפת תוך ביצוע התאמות בהתאם לשינויים המתוכננים בפעילות העסק בשנה הקרובה.
  • התקציב "מתכתב" למעשה עם כלל תוכניות העבודה בארגון, והוא בא לתרגם את "האני מאמין" של העסק למספרים ולתוצאות.

החזון של העסק והעומדים בראשו עשוי להוביל אותו בדרכים עקלקלות. לאנשי מפתח רבים בארגון יש תוכניות יפות כיצד להגדיל את ההכנסות של העסק.

התקציב הינו הכלי הניהולי המתרגם את תוכניות העבודה למספרים ולסכומים, ובא לבחון את התוצאות העסקיות הצפויות בשנה הקרובה.

בניית תקציב

ניהול תקציב