תקציב מזומנים

תקציב מזומנים

תקציב המזומנים מתבסס על תקציב הפעילות של העסק, תוך מתן הדגש לתנועות הכספיות ועיתויין.

תקציב המזומנים חשוב בכדי לסייע בתרגום התקציב לצרכים התזרימיים של העסק, תוך בנייה דה פאקטו של בסיס לתזרים מזומנים שנתי.

בניית תקציב המזומנים מצריכה מיומנות מקצועית נוספת, כאשר יש לתת ביטוי לגורמים רבים ובהם:

  • תחזית תקבולים ממכירות
  • תחזית תשלומים לספקים
  • מהירות המלאי
  • תכנון הרכש
  • תשלום מע"מ ומס

חשוב להזכיר שבתקציב המזומנים יש לכלול מע"מ.

תקציב המזומנים צריך להיבנות באופן חודשי – חודש בחודשו, וזאת בכדי לקבל מידע מירבי אודות הצרכים התזרימיים של העסק בחודשים הבאים.

בנייה נכונה של תקציב המזומנים עשויה לאפשר למנהל הכספים ולמנהלי החברה לבצע פעולות מקדמיות, הכוללות פניה לספקים, לקוחות ולבנקים המלווים, לצורך מציאת פתרונות הולמים.

בפניה המקדמית לבנקים ניתן להגיש בקשות אשראי מבעוד מועד, וזאת בכדי להמנע מלחצים מיותרים במערכת.

לסיוע בבניית תקציב מזומנים מפורט ובהגשת בקשת אשראי מקדמית לבנקים פנו אלינו.