תזרים מזומנים לבנק

תזרים מזומנים לבנק

תזרים המזומנים ככלי עבודה עם (ומול) הבנק

תזרים המזומנים הוא כלי ניהולי פנימי של העסק.

הוא מורכב, כאמור, ממכלול הנתונים הכספיים הנגזרים מפעילותו  של העסק.

תזרים שמנוהל מקצועית משקף את מצב העסק, את הלחצים שעומדים בפתחו ואת צרכי האשראי שלו.

גם הבנקים מבינים את חשיבות התמונה המשתקפת דרך תזרים המזומנים,  ופעמים רבות הם ידרשו מהעסק להציג דוח תזרים מזומנים צפוי כהתניה לליווי שוטף או לאשראי חדש.

במרבית המקרים הבנק יבקש לראות כיצד האשראי הקיים או אשראי זמני צפויים להפרע מתוך התזרים השוטף של העסק.

הבנק עשוי להיענות לבקשת אשראי תוך הסתמכות על התמונה המוצגת בתזרים.

מאידך, אי עמידה בתזרים המזומנים המוצג נתפסת ע"י הבנק כפגיעה במהימנות הלקוח ועשויה להשפיע על הקשר העתידי עם הבנק ועל יכולתו של הבנק ללוות את העסק בהמשך.

ניהול כספים מקצועי משפיע על הקשר של העסק עם הבנק.

 

תזרים המזומנים הוא כלי מרכזי בניהול הקשר מול הבנק. עם זאת, חשוב לציין כי הניהול השוטף מול המערכת הבנקאית מצריך שימוש בכלים נוספים ובתקשורת שוטפת ומקצועית מול הבנק.