שירותי ניהול כספים

שירותי ניהול כספים

השירותים אותם מספקים ברעם ניהול כספים:

  • ניהול שוטף של הקשר מול המערכת הבנקאית כולל הסדרת מבנה האשראי (תוך שימוש ב"שפה" הבנקאית, על מורכבותה)
  • ניהול תזרים המזומנים
  • הכנת תוכנית עסקית – לצרכים פנימיים או לצורך גיוס אשראי
  • בקרה פנימית הכוללת ניתוח ההוצאות השוטפות
  • התוויית תוכנית צמיחה לעסק או התוויית תוכנית התייעלות בחברה ויישומה, תוך הגדלת הרווחיות.
  • ניתוח פעילות עפ"י מרכזי רווח/ פרוייקטים/ מוצרים.
  • בניית תקציב שנתי.
  • ליווי בתהליכי מיזוג ורכישה וכן בתהליכי גיוס משקיע.
  • ליווי וניהול הקמת מערך הכספים בארגון  (גיוס עובדים, הסדרת נהלי עבודה תקינים, בקרה)

השירותים ניתנים ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ובהתאמה לצרכיו של כל לקוח וארגון

לפרטים ומידע נוסף, פנה אלינו: 054-4886645