עסקים משפחתיים

עסקים משפחתיים

חברה משפחתית מוגדרת כחברה שכל בעלי מניותיה הם בני משפחה אחת.

בפועל, במרבית העסקים המשפחתיים, הקרבה המשפחתית לא נעצרת בבעלות, אלא זולגת לתוך בעלי התפקידים בעסק.

כמנהלי כספים יש לנו ניסיון רב עם עסקים משפחתיים. לכל עסק המאפיינים הייחודיים שלו, אבל למרביתם קווי דמיון משותפים:

קבלת החלטות – תלויה בסיטואציה. אם קיימת היררכיה ברורה בעסק, ואחד מבני המשפחה מחזיק במרבית המניות, אזי קבלת ההחלטות פשוטה יותר. גם אז, אופן קבלת ההחלטות המשפחתית עשויה לזלוג גם לעסק. כאשר העסק מוחזק ומנוהל ע"י אחים, קבלת ההחלטות דומה לסיטואציה בין שותפים, כאשר ריבוי דעות, עשוי להוביל פעמים רבות להמנעות מקבלת החלטות (בשל הרצון להמנע מחיכוכים), ולפיכך ליכולת מוגבלת בהנעת תהליכים בעסק.

בעלי התפקידים בארגון – כבעל עסק או מנהל חברה אתה שוכר עובדים ומאייש תפקידים בהתאם ליכולות ולכישורים המקצועיים הנדרשים. בעסקים משפחתיים, פעמים רבות "מתאימים" לבן משפחה תפקיד בהתאם ליכולותיו או לרצונו. לא תמיד בהתאם לצרכי הארגון. פעמים רבות הכישורים האישיים של בן המשפחה והרצון שלו לסייע לעסק המשפחתי מחפים על ידע מקצועי חסר, והתפקיד מאוייש בהצלחה. אבל לא תמיד זה עובד… לפעמים גם יוצרים תפקיד חדש בכדי ליצור מקום לבן משפחה נוסף.

עלויות השכר של בני המשפחה – לפעמים השכר גבוה למקובל בענף, לפעמים השכר לא פרופורציונלי לתפקיד (אלא מתייחס דווקא לשכר של בן משפחה אחר בעסק), אבל בלא מעט מקרים נתקלתי דווקא בסיטואציה בה עלות השכר של בן משפחה המשמש בתפקיד נמוכה (ולפעמים אף נמוכה משמעותית) מנושא תפקיד דומה בחברה אחרת. למה האפליה? כי בעסק משפחתי שקצת מקרטע, כולם נרתמים לעסק…

זליגת כספים מהעסק לבית ולהפך – בעסק משפחתי, ההפרדה בין הוצאות העסק לבין הוצאות המשפחה היא במקרים רבות מלאכותית. במקביל, קיימות תנועות רבות בכרטיסי הבעלים, הנובעות מהאינטראקציה המתקיימת בין העסק לחשבון הפרטי-  הוצאות משפחתיות ששולמו ע"י העסק, הלוואות פרטיות שנלקחו לטובת העסק, החזר הלוואות פרטיות מחשבון העסק, משיכת שכר ע"ח דיבידנד, אי משיכת שכר בשל אילוצים תזרימיים, הזרמת כספים לחברה וכן הלאה. תסבוכת לכל מנהלת חשבונות, מנהל כספים או רו"ח. חייבים להבין את התהליכים בשביל להבין איפה נמצא הכסף.

מצד שני- כולם נותנים את הנשמה בעסקהזדהות מלאה עם העסק– מבני משפחה ניתן לצפות שיהיו שם מתי שצריך ושיתנו את עצמם למען הצלחת העסק. יש גם לא מעט שכירים שההזדהות שלהם עם העסק הינה טוטאלית. בעסק משפחתי, הטוטאליות וההזדהות עם העסק הן חלק מנקודת המוצא. יש חריגים. אבל זו ברירת המחדל, ולנקודת מוצא זו יש תרומה מכרעת להצלחתם של העסקים המשפחתיים.

ניהול כספים בעסק משפחתי