ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים

  • ניהול תזרים המזומנים צריך להיות יסודי ועקבי.
  • בניית דוח התזרים צריכה להיות מדוייקת ומוקפדת, תוך שימוש מפורט במלוא הנתונים הכספיים והחשבונאיים הקיימים, וביצוע הערכות שמרניות לגבי פעולות צפויות להמשך (תחזית מכירות, צפי גביה, שכר, מע"מ וכו').
  • חשוב להדגיש, כי להבדיל מדוח רווח והפסד, התנועות הנרשמות בדוח תזרים המזומנים כוללות מע"מ.
  • דוח תזרים מזומנים יכול להיות מנוהל ברזולוציה יומית, שבועית, חודשית או שנתית, בהתאם לצרכי העסק.
  • רצוי לבצע פעולת עדכון יומיומית , כאשר הזנה יסודית ועקבית ותחזית מדוייקת ככל האפשר, יאפשרו לעסק להיערך לתקופות לחוצות (מה שמוגדר כ"פיק" בתזרים) ולמנוע תקלות כדוגמת אי כיבוד תשלומים ע"י הבנק.

דוח תזרים מזומנים שמנוהל היטב מאפשר לתכנן את תזרים המזומנים של העסק קדימה, ומאפשר למנהלי החברה ובעליה לבצע פעולות מקדמיות, שקולות ומתוכננות, שיביאו להקטנת הלחץ התזרימי ובתכנון נכון אף עשויות לאפשר הגדלת משיכות הבעלים.

דוח תזרים מזומנים – דוגמא