ניהול כספים בעסק משפחתי

ניהול כספים בעסק משפחתי

עסק משפחתי לא תמיד עובד ככלל העסקים. פעמים רבות ההחלטות השוטפות אינן עסקיות לגמרי ונגועות בשיקולים משפחתיים.  ניהול כספים בעסק משפחתי, מצריך הבנה שהעסק מממן את המשפחה, ושהרווח הסופי אינו בהכרח המדד הקובע .

עסק משפחתי שנקלע למבוי סתום יכול להעזר במנהל כספים או ביועץ חיצוני לצורך פרימת הסבך וארגון העסק מחדש בצורה יעילה, ובכך עשוי לחזור למסלול של צמיחה והצלחה.

לברעם ניהול כספים ניסיון רב עם עסקים משפחתיים, שכל בעלי המניות בהם הינם בני משפחה אחת, ובניהול כספים בעסק משפחתי, על כל המשתמע מכך.