כתיבת תוכנית עסקית

כתיבת תוכנית עסקית

טרום כתיבת התכנית העסקית, צריך להבין מהן המטרות הראשוניות בגינן נדרשת התכנית.

האם למטרות פנימיות , לצורך בקשת אשראי לבנקים, למיזם חדש /השקעה ספציפית או לצורך גיוס משקיע.

בניית תוכנית עסקית טובה מצריכה קודם כל למידה של העסק:

  • הכרת המוצר/ מוצרים
  • הבנת התהליכים בארגון ("תרשים הזרימה הארגוני")
  • הבנת השוק, הענף והמתחרים
  • פגישות עומק עם בעלי תפקיד בארגון
  • חזון החברה ובעליה
  • הבנת צרכי החברה
  • ועוד

במקביל יש לנתח את ביצועי החברה ופעילותה ולבנות תקציב פעילות שנתי/רב שנתי לחברה, וכן לנתח את צרכי האשראי של החברה.

למטרות פנימיות: לעתים קרובות תוכנית עסקית תכלול תכנית התייעלות או לפחות סעיפים ספציפיים להתייעלות.

בקשות אשראי לבנקים: התוכנית העסקית תכלול פרק מורחב הבוחן את רמת ההון החוזר של החברה.

כמו כן, יש לבחון את ימי האשראי הממוצעים (ימי אשראי לקוחות, ימי אשראי ספקים), צרכי אשראי (למימון הון חוזר, למימון פעילות השקעה), הון עצמי מוחשי ויכולת החזר.

הנ"ל מצריך פגישות מוקדמות עם הבנק / הבנקים המלווים את החברה, התוויית בקשת אשראי שתתווה את רמת האשראי הנדרשת (אל מול הבטחונות הקיימים) ואת מבנה האשראי מול יכולת ההחזר הקיימת.

שימוש בשפה הברורה לבנק ובטרמינולוגיה הבנקאית הם כלי הכרחי בהעברת המסרים הנכונים ובהשגת תוצאות.

למיזם/ השקעה ספציפית: כולל ניתוח כדאיות המבוסס על ניתוחי רגישות שונים, ובניית תזרים מזומנים עתידי לצורך הבנת צרכי האשראי האמיתיים לצד יכולת ההחזר הקיימת.

למשקיעים: התוכנית העסקית תכלול גם "אני מאמין" שיווקי וכלכלי ותקציב עבודה לשנים הבאות, הכולל ניתוחי רגישות שונים.

משקיע פיננסי רוצה לראות מהי התשואה הצפויה על השקעתו ותוך כמה זמן הוא אמור לראות את הכסף.

חשוב לציין, כי לאופן כתיבת התוכנית העסקית ולבחירת הנתונים הכספיים המוצגים, חשיבות רבה ביכולתה "להעביר את המסר" וליצור אוירה חיובית בצד שמנגד.

תוכנית עסקית אופטימית מדי עלולה ליצור חוסר אמון בצד שמנגד (וליצור מצג שווא אצל בעלי ומנהלי החברה).