התנהלות פיננסית בתקופת המשבר – חלק א'

התנהלות פיננסית בתקופת המשבר – חלק א'

מספר טיפים חשובים

עבר כבר כמעט חודש מאז נכנס המשק למצב חירום. אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר כלכלי-עסקי, שאף אחד עדיין לא יודע מתי יגיע לסיומו ומה תהיינה עוצמת ההשלכות שלו על העסקים ומשקי הבית בארץ.
כבעלי/ מנהלי עסקים אסור לנו להיכנס לעמדת המתנה. אנחנו יכולים להכניס מעט וודאות לתוך החוסר וודאות.
אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את השליטה ולקבל החלטות ניהוליות שיסייעו לעסק לצלוח את המשבר ואולי אפילו לצאת מחוזק יותר לאחר מכן.
ריכזתי במסמך זה טיפים ותובנות, שעלו ויושמו בחלקם אצל לקוחותיי. לשימושכם.

1. קרן מדינה ייעודית לסיוע בעקבות הקורונה

כדאי להגיש. נקודה.

ריבית נמוכה מאוד (פ+1.5), גרייס של שנה ללא תשלום ריבית בשנה זו.

ברובו לא יושב על הסולו הבנקאי וכמעט לא מגדיל חשיפה מול הבנקים, ויש להעמיד רק 5% בטחונות נזילים כנגד.

כדאי, גם אם אתם לא רוצים אשראי נוסף. אם העסק צפוי/ עשוי להיכנס למצוקה תזרימית – ההלוואה מבורכת.

אם העסק חושב על הזדמנויות עסקיות ו/או צמיחה – קשה למצוא הלוואה טובה מזו שניתן לגייס כיום.

ובמקרה הכי גרוע, יש לך שנה לחשוב אם אתה רוצה להחליף אשראי קיים, יקר יותר, שמכביד על הסולו שהבנק מחשב… (למרות שעל פי הגדרות הקרן, ההלוואה אינה מיועדת לפירעון אשראי קיים…).

ההלוואה הזו חדשה. עדין אין מספיק לקוחות שהגישו במתכונת החדשה וקיבלו אישור, בכדי שניתן יהיה להקיש על הפרמטרים הקובעים.

מה שידוע- שההלוואה מוכוונת לסייע לעסקים שניזוקים ממשבר הקורונה. לפיכך- צריך להעריך מה היקף הפגיעה, עוד טרם בקשת ההלוואה.

עדיף לא לזרוק סכום סתמי ש"במקרה" נושק לתקרת ההלוואה (500 אשח או 16% מהמחזור השנתי, כגבוה ביניהם). זה נותן לצד הבודק תחושה של מספרים מהונדסים… חוסר אמינות…

צריך לזכור שבשלב השני הבנק מבקש תזרים/ תקציב חצי שנתי שיתמוך בהיקף הבקשה וכן מבקש מסמך מנומק לגבי הצרכים.

מספרים הגיוניים, שמחוברים למציאות ולתוצאות חודשים קודמים או שנה קודמת, יסייעו בקבלת ההלוואה.

בסופו של דבר נבחנת גם יכולת ההחזר של העסק (הסבר בהמשך).

 

2. דוח מבוקר 2018

במידה ועדין אין לכם דוח מבוקר לשנת 2018, זה הזמן ללחוץ על הרוח לסגור את הדוח בדחיפות.

בלי דוח כספי חתום לשנת 2018 יהיה קשה מאוד (על גבול הבלתי אפשרי) לקבל אשראי כלשהו במערכת הבנקאית.

גם בקרן…  אם בכל זאת עדיין אין דוח סגור לשנת 2018 , כדאי לפחות לנצל את ההזדמנות לצורך בחינת הדוח טרם חתימתו.

צריך לזכור שבעסק הצורך אשראי (או עתיד לצרוך אשראי), לדוח המבוקר, ולנתונים המוצגים בו, יש משמעות רבה.

רואה החשבון שלך בקיא, ככל הנראה, בהצגת הדוח לצרכי מס הכנסה. הוא לא בהכרח מבין את אופן הצגת הדוח האופטימלית בפני הבנק.

זה המקום שלך, כבעלים/ מנכ"ל לחדד מולו את העניין.

 

3. מאזן בוחן 2019

בכל בקשה לאשראי שתגישו, תתבקשו לצרף מאזן בוחן לשנת 2019.

זה הזמן לוודא עם מנהח"ש, שהדוח לשנת 2019 תקין למשלוח.

זה גם הזמן להעיף מבט על הדו"ח ולראות מה הוא מציג, עם דגש על סך ההכנסות, סך הרווח (או ההפסד…), יתרת הבעלים ויתרות הבנקים הרשומות.

תסתכלו גם על יתרת הלקוחות והספקים.

כי גם הבנקים יסתכלו עליה ועל היתרות האחרות שצוינו… אם עדין ניתן לשנות משהו באופן הרישום החשבונאי (ובד"כ אפשר…) – זה הזמן.

זה עשוי לתרום משמעותית לסיכוי שלכם לקבל אשראי מהמערכת הבנקאית.

 

4. בחינת יכולת ההחזר של העסק

לצורך קבלת הלוואה חדשה לזמן ארוך, נותני האשראי בוחנים בין היתר גם את יכולת ההחזר של העסק.

משמע סך החזרי ההלוואות הקיימים + החזר בגין ההלוואה המבוקשת צריכים להיות קטנים מהרווח החודשי/ שנתי המוצג בדוחות.

אם לעסק אין יכולת לפרוע (במצב שגרה) את כלל הלוואותיו בתוספת הלוואת הקרן, הרי שהיא לא תאושר, או תאושר חלקית בלבד.

 

קישורים להמשך המאמר:

התנהלות פיננסית בתקופת המשבר – חלק ב'

התנהלות פיננסית בתקופת המשבר – חלק ג'

התנהלות פיננסית בתקופת המשבר – חלק ד'