הקרן לעסקים קטנים ובינוניים – מסלול עסק בהקמה

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים – מסלול עסק בהקמה

ההלוואה במסלול זה מיועדת רק לעסקים בהקמה.

עסק בהקמה מוגדר כעסק המקיים את אחד התנאים הבאים:

  • עסק שטרם החל לפעול.
  • עסק שהיה עוסק פטור ומתכנן לבצע השקעה נרחבת בכדי להתרחב (מה שיעביר אותו למעמד של עוסק מורשה או חברה בע"מ)
  • עסק שעדיין לא השתמש באשראי, ושמחזור הכנסותיו ממועד הקמתו טרם הגיע ל- 500,000 ש"ח.
  • בעל עסק שעד כה עבד מביתו ומחליט להעביר את העסק למקום ייעודי, ושמחזור הכנסותיו ממועד הקמתו טרם הגיע ל- 500,000 ש"ח.

תנאי הקרן

סכום מקסימלי להלוואה: 500,000 ש"ח

תקופת ההלוואה: מקסימום 5 שנים.  קיימת אפשרות לתקופת גרייס של 6 חודשים (הכלולה ב- 5 השנים).

בטחונות נדרשים:

  • ערבות אישית של בעלי העסק על מלוא סכום ההלוואה.
  • עד לסכום של 300,000 ש"ח נדרשים בטחונות בהיקף של 10%. לסכומי ההלוואה הנערבת מעל 300,000 ש"ח, נדרשים בטחונות בהיקף של עד 25%. קיימת אפשרות מיוחדת להחליף את הבטחונות בערבות של עד 40% מסכום ההלוואה מערב נוסף. אפשרות זו מותנית בהחלטת הבנק ובאישור הועדה.
  • התאמת בטחונות – קיימת אפשרות לבצע שחרור בטחונות חלקי בהתאם לקצב התקדמות פרעון ההלוואה, החל משנה ממועד תחילת פרעון ההלוואה, תחת עמידה בהתניות סבירות.

ריבית:גם כאן, בדומה לשני המסלולים הנוספים,  הריבית המקובלת להלוואות מסוג זה, נקבעת בהתאם להחלטת הבנק ולשיקול דעתו.

דרישות מוקדמות

  • השקעת הון עצמי בהיקף של 20% מתוכנית ההשקעה המוצגת.
  • חשבון העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל ואינו מעוקל.
  • אין חובות שטרם הוסדרו מול מוסדות המס.