הכנת תקציב

הכנת תקציב

גיבוש תוכנית התקציב עובר את כל שדירת הניהול בארגון, וזאת בכדי לקבל הערכות מדוייקות ככל האפשר לתמהיל ההכנסות ולכל סעיפי ההוצאות והתשומות.

 • בתהליך ההכנה חשוב לקבוע מי מרכז את פרוייקט התקציב. במרבית העסקים זה יהיה מנהל הכספים או מנהל אחר במחלקת הכספים.
 • רצוי להפיץ הוראות הכנה למנהלי המחלקות:
 • תחזית ההכנסות– בפירוט חודשי
 • תחזית ההוצאות – בפירוט חודשי
 • מצבת כח אדם – העובדים, תפקידם, עלות שכרם, תוך בחינת מדיניות השכר הנהוגה בארגון.
 • בקשות לביצוע השקעות ורכש – ציוד, מכונות, או השקעות שונות.
 • נתונים ותחזיות – מט"ח, מחיר חומרי גלם העולמי, מדד, ריבית וכו'.
 • ביצוע תוכניות עבודה מפורטות ברמה מחלקתית.
 • מנהל התקציב – בודק סבירות, נחיצות ונכונות הנתונים.
 • בחינת תוכניות העבודה המפורטות עם הנהלת החברה – בדיקה נוספת של סבירות, נחיצות ונכונות הנתונים, והתאמה לחזון של מנהלי החברה.
 • מנהל הכספים או מנהל התקציב מכין את תקציב החברה – במידת הצורך, ניתן להכין בנוסף מספר ורסיות של התקציב, וזאת בהתאם לניתוחי רגישות שבוצעו. כמו-כן, כדאי ורצוי גם להכין תקציב מזומנים.
 • הצגת התקציב בפני הנהלת החברה – בחינת יכולת החברה לעמוד במשימות הקיימות בתקציב, בהיקפם ובעיתויים.
 • אישור התקציב בפני הנהלת החברה.
 • הצגת התקציב בפני שדירת הניהול בארגון – ככלי לרתימת עובדי החברה, להגברת המוטיבציה להישגיות וחשיבה כלכלית לדרגי הניהול השונים.
 • פנו אלינו, ונוכל לסייע בהכנת תקציב.