היערכות לקראת סוף שנה

היערכות לקראת סוף שנה

סוף שנת המס מתקרבת.

מרבית בעלי העסקים מיודעים עם שיקולי המיסוי הקיימים בשלב ההיערכות לקראת סוף השנה.

במאמר הנוכחי אנחנו לא מתכונים להתמקד בשיקולי המיסוי – רואה החשבון של החברה יודע לתת רשימה מפורטת הכוללת את כל האספקטים החשבונאיים שיש לבחון לקראת סוף השנה.

אנו רוצים דווקא להתמקד בהיערכות לקראת סוף השנה מהפן הניהולי הכלכלי-פיננסי בזווית הראייה של ניהול כספים.

בדיקת נתוני פעילות העסק ל- 9-10 החודשים שחלפו השנה – באם אינך מבצע מעקב חודשי שוטף אחר תוצאות פעילות העסק, חשוב שתדע כבר עכשיו איפה אתה עומד. גם אם אתה נוהג לבצע מעקב שוטף אחר תוצאות פעילות העסק, לניתוח בתקופה זו משמעויות חשובות לגבי קבלת החלטות להמשך.

האם המכירות התנהלו לפי התכנון המקורי, האם קיימות מגמות שיש לתת עליהן את הדעת (ירידה במכירות ממוצר מסויים, עונתיות וכו'), מה שיעור הרווח הגולמי הקיים בעסק, האם ההוצאות בעסק עלו, ומה קרה להוצאות השכר, והאם העסק הרוויח או הפסיד.

הערכה בדבר תוצאות פעילות החברה בחודשים הנותרים השנה – אחרי שהשלמתם את ניתוח פעילות החברה ל-9 או 10 החודשים הראשונים, ננסה לבצע הערכה בדבר תוצאות פעילות החברה בחודשים הנותרים השנה. ההערכה צריכה להתבסס על נתוני ההכנסות, הרווח הגולמי וההוצאות שהוצגו בניתוח הפעילות, תוך בחינת המגמות שאותרו ותחזית ההכנסות הקיימת.

חישוב מקדמות מס הכנסה – במידה והעסק משלם מקדמות מס הכנסה, ניתן לבחון ולהעריך (בעזרת רו"ח החברה), האם לנוכח תוצאות הפעילות שהוצגו והתחזית להמשך השנה, יש להמשיך ולשלם מקדמות מס, או שניתן לבקש עצירת מקדמות (ע"י רו"ח החברה). בדיקה מהירה עשויה לחסוך לעסק סכומים משמעותיים.

בניית תקציב שנתי

שיחות שכר עובדים – בהתאם לבניית תקציב הפעילות לשנה הקרובה, ניתן ללמוד אילו פעולות יש לבצע במבנה השכר בשנה הקרובה. שיחת חתך שנתית עם עובדים, המנותקת מתוצאות הפעילות בפועל ומתחזית הפעילות לשנה הקרובה, עשויה לשמש כחרב פיפיות בניהול השוטף של העסק וכאבן ריחיים על הפעילות בשנה הקרובה.

בחינת היתרות המאזניות והתוצאות העסקיות בהתאם לקובננט (כתב התניות) הנדרש מהבנק– הבנקים נוטים בשנים האחרונות להחתים את החברות השונות על כתב התחייבות (קווננט) הכולל התניות עסקיות. אי עמידה בהתניות עליהן חתומה החברה עלולה לגרור קנס כספי גבוה ובמקרים מסוימים אף עלולה לשמש ככלי בידי הבנק בשינוי מבנה האשראי, בשינוי גובה הריביות הניתנות לחברה, ואף בהקטנת אשראי חד צדדית. בהתניות העסקיות הנפוצות נכללות עמידה ביעדי רווחיות- רווח נקי, Ebitda, הון עצמי מוחשי, שיעור הון עצמי מוחשי מתוך סך מאזן, הלוואות בעלים, הלוואות לחברות קשורות,  ואף עמידה בהיקף מחזור שנתי, ועוד – בהתאם למאפייני החברה ובהתאם למידת היצירתיות של הבנקאי…    לפיכך, בעודנו מתקרבים לסוף השנה, ולאחר שבחנו את התוצאות הצפויות של החברה השנה, רצוי לבחון את כתב ההתניות הקיים, ולראות מה מידת העמידה של החברה בהתניות אלו. חשוב לציין, כי בעודנו נמצאים חודש- חודשיים טרום סוף השנה ניתן עדין לבצע לא מעט פעולות עסקיות שעשויות לשפר את מידת העמידה של העסק בהתניות עליו הוא חתום.

היערכות לספירת מלאי – כל חברה המחזיקה מלאי מכל סוג שהוא, מחויבת לבצע ספירת מלאי בסוף השנה. מעבר למחויבות החשבונאית (ומול מס-הכנסה), בחברות המחזיקות מלאי, ספירת המלאי הינה קריטית להבנת תוצאות הפעילות האמיתיות של החברה ושיעור הרווחיות הגולמית בפועל (אחרי פגומים, חזרות והנחות מיוחדות שניתנו ללקוחות). ספירת מלאי יסודית עשויה להשבית את פעילות החברה ליום-יומיים ואף יותר,בהתאם להיקף המלאי בעסק. ההיערכות לספירה חשובה ביותר לצורך אמינותה, ומצריכה מעורבות של גורמים רבים חוצי ארגון –  אנשי המחסן – אמונים על הספירה הפיזית, מנהל הייצור – במידה וקיים מלאי חמרי-גלם, מלאי בתהליך ומלאי תוצרת גמורה, מנהל היבוא – במידה וקיים מלאי בדרך במועד המאזן, מנהל הלוגיסטיקה וההפצה ואנשי המכירות.

עבודות בתהליך –  בחברות פרויקטאליות, יש לבצע, בנוסף לספירת מלאי, גם דוח התקדמות עבודות בתהליך נכון למועד המאזן. דוח זה מספק מידע חשוב בדבר היקף ההכנסות לקבל בחברה נכון לסוף השנה.

מכירת מלאי –  המלאי היושב אצלך בחברה נראה טוב על המדף. יכול להיות שניתן למכור אותו במחיר טוב יותר בהמשך. עם זאת, מכירת מלאי קיים עשויה לשפר את תוצאות החברה – אם ע"י הגדלת המחזור השנתי או ע"י הקטנת המאזן, ולבטח תשפר את תזרים המזומנים של החברה.

רכישת ציוד במבצעים – עסקים רבים, שיודעים את מה שגם אתה יודע, מקיימים מבצעי מכירה לקראת סוף שנה. במקרים רבים ניתן לקנות ציוד או מלאי בהוזלות משמעותיות ממחיר השוק שלו.

תכנון מס – ובכל זאת, קצת לגבי תכנון מס. כולם רוצים להרוויח, אבל לא כולם רוצים לשלם מס הכנסה. בעלי עסקים רבים מבקשים לקראת סוף השנה להקדים הוצאות או לדחות הכנסות וזאת לצורך הקטנת הרווח השנתי המדווח והקטנת תשלום המס הצפוי. ניתן לבצע פעולות רבות לצורך הקטנת תשלום המס, חלקן יצירתיות יותר, חלקן יצירתיות פחות. חשוב להתייעץ עם רו"ח החברה, שמכיר את החברה ובעליה בכדי להתוות תכנון מס אופטימאלי ונכון לעסק.

 

מקווים שהצלחנו לעשות לכם קצת סדר לקראת סוף השנה.

רשימה זו הינה חלקית בלבד. תוכן זה אינו מחליף ייעוץ מקצועי אישי.

שם

דואר אלקטרוני

טלפון להתקשרות

נושא